Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Kỳ họp bất thường kháo XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/06/2020
Kỳ họp bất thường kháo XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/06/2020
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG ĐỘNG

Đông Động là xã nằm ở phía Bắc huyện Đông Hưng, cách trung tâm huyện 4 km, phía Bắc giáp xã Đông Các, phía Đông giáp xã  Đông Vinh và xã Hà Giang, phía Nam giáp xã Đông Quang và xã Đông Xuân, phía Tây giáp xã Phú Châu
Diện tích tự nhiên: 417,2 ha.
Toàn xã có 1975 hộ, có 6038 nhân khẩu, xã được chia làm 8 thôn
*Quá trình thành lập và phát triển
Xã Đông Động trước kia thuộc thuộc tổng Đông Động, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng. Đầu thời Nguyễn, huyện Thanh Lan được đổi thành huyện Thanh Quan,  tổng Đông Động thuộc huyện Thanh Quan, phủ Tiên Hưng.
Năm 1831, nhà Nguyễn tách huyện Thanh Quan của phủ Tiên Hưng cho lệ vào Phủ Kiến Xương thuộc tỉnh Nam Định. Đến năm 1890, tỉnh Thái Bình được thành lập thì phủ Kiến Xương lại tách khỏi tỉnh Nam Định và sát nhập vào tỉnh Thái Bình. Đông Động thuộc xã Thụ Triền, tổng Đông Động, huyện Thanh Quan, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Ngày 15/9/1894 theo quyết định của kinh lược sứ Bắc kỳ “huyện Thanh Quan được chuyển thành phủ lấy tên là phủ Thái Ninh” nhưng không kiêm nhiệm huyện nào. Cùng thời gian này thì xã Thụ Triền được đổi thành xã Thụ Điền, tổng Đông Động, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình.
Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, “tháng 10/1947, xã Đông Động được thành lập gồm các thôn: Đông Các, Lịch Động, Xuân Đài, Thụ Điền, Long Bôi, Xuân Lôi”. 
Tháng 3/1949, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh quyết định chia lại địa giới các huyện, theo đó xã Đông Động và một số xã khác của huyện Thái Ninh được cắt về huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình.
Năm 1955, xã Đông Động được chia làm 03 xã: Đông Các, Đông Động, Đông Hợp. Xã Đông Động gồm các thôn: Thụ Điền (gồm An Bài, Cảo - Quả Quyết, Bến - Bến Hòa), Trung Thành, Phú Hội và Xuân Đài”
Ngày 17/6/1969 Hội đồng chính phủ ra quyết định số 93 CP hợp nhất và điều chỉnh địa giới các Huyện thuộc tỉnh Thái Bình. Trong đó hợp nhất huyện Đông Quan và huyện Tiên Hưng thành một Huyện lấy tên là Đông Hưng. 
Năm 1990, xã Đông Động chia làm 08 xóm.
Năm 2003, thực hiện quyết định số 65/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thôn (làng), xã Đông Động tổ chức lại 08 thôn với 288,1 ha diện tích tự nhiên, 1422 hộ và 5579 nhân khẩu.